Dana 27.04.2017. godine u poslijepodnevnim satima, zaštitar ALZAS ALARMS-a obavljao je redovne poslove tjelesne zaštite osoba i imovine na objektu korisnika usluge u Čakovcu. Prilikom pregleda teretnog vozila koje je napuštalo štićeni krug, zaštitar je utvrdio nepravilnosti. Naime, u prostoru vozila utvrđena je velika količina otpadnog metala za koju vozač nije imao popratnu dokumentaciju.

Zaštitar je vozača zadržao do dolaska odgovornih osoba društva, koji su pregledom kamiona potvrdili da je velika količina robe pokušala biti otuđena te da se radi o znatnoj imovinskoj vrijednosti.