Detektivska djelatnost

Imate privatni ili poslovni problem za koji ne znate kako biste ga riješili? Tvrtka ALZAS ALARMS ima višegodišnje iskustvo i u obavljanju detektivske djelatnosti koja obuhvaća poslove u okviru Zakona o privatnim detektivima.

Posebna razina sigurnosti

Nalazite se u situaciji koju sami ne možete riješiti? Imate privatni ili poslovni problem za koji ne znate kako biste ga riješili? Trebate pouzdanog i diskretnog savjetnika koji će za Vas prikupiti kvalitetne informacije koje će Vam pomoći da riješite nedoumice? Možda rješenje Vašeg problema može ponuditi upravo privatni detektiv!

Detektivska djelatnost obuhvaća prikupljanje obavijesti i podataka potrebnih za utvrđivanje činjenica, uvid u osobne te druge podatke, te korištenje i obradu osobnih i drugih podataka za potrebe naručitelja detektivskih usluga u okviru Zakona o privatnim detektivima.

Tvrtka ALZAS ALARMS ima višegodišnje iskustvo i u obavljanju detektivske djelatnosti koja obuhvaća:

 • prikupljanje informacija i obavijesti o nestalim osobama ili osobama koje se skrivaju od stranke, osobama koje su napisale i poslale anonimna pisma, osobama koje iznose klevete ili uvrede, odnosno neistine iz Vašeg privatnog ili poslovnog života koje štete Vašem ugledu i časti
 • prikupljanje informacija i obavijesti o osobama koje su Vam prouzročile štetu
 • prikupljanje informacija i obavijesti o predmetima koji su izgubljeni ili ukradeni
 • prikupljanje dokaza koji su potrebni za osiguravanje i ostvarivanje prava ili povlastica pred sudbenim vlastima ili tijelima državne vlasti, odnosno društvima i udrugama
 • prikupljanje informacija i obavijesti o uspješnosti osoba u obavljanju poslova
 • prikupljanje informacija i obavijesti o uspješnosti i poslovnosti trgovačkih društava, obrtnika i drugih pravnih osoba
 • prikupljanje informacija i obavijesti o činjenicama i okolnostima koje se odnose na osobni položaj građana i njihov imovinski status
 • prikupljanje informacija i obavijesti o kandidatima za zapošljavanje i radnicima samo uz njihov osobni pristanak, koje je prema posebnom propisu ovlašten prikupljati poslodavac
 • prikupljanje informacija i obavijesti o kaznenim djelima koje se progone po privatnoj tužbi te o njihovim počiniteljima
 • prikupljanje informacija i obavijesti o povredama radnih obveza ili radne discipline
 • planiranje i provođenje mjera zaštite poslovnih tajni, informatičkih sustava, ekonomskih i osobnih podataka te drugih podataka prema potrebama stranke
 • dostavu pismena u sudbenim, upravnim i drugim postupcima

Tvrtka ALZAS ALARMS ispunjava sve sigurnosne uvjete prema Zakonu o privatnim detektivima, a detektivske poslove obavlja isključivo temeljem punomoći i ugovora sklopljenog sa strankom.

Business Intelligence (BI)

Kako u mnoštvu informacija izdvojiti one korisne i kako ih pretvoriti u znanje koje će Vam pomoći da u konačnici ostvarite dobit za Vašu tvrtku? Čak 54 posto poslovnih korisnika teško pronalazi informacije koje su im potrebne, više od 43 posto menadžera nije sigurno jesu li informacije koje posjeduju točne, a njih 77 posto u svom je radu zbog nedostatka informacija donijelo krive poslovne odluke! Ovi podaci govore o iznimnoj važnosti implementacije Business Intelligence u poslovnim sustavima.

Business Intelligence je proces otkrivanja, prikupljanja i analiziranja javnih ili tajnih podataka vezanih uz poslovanje poslovnog subjekta, njegove kompetencije ili tržište.

Sigurnosni stručnjaci tvrtke ALZAS ALARMS pomoći će Vam da ove procese implementirate i koristite u Vašem poslovnom sustavu.

Proces Business Intelligence u poslovnom sustavu omogućava:

 • prepoznavanje i upravljanje rizicima
 • pronalaženje prilika i novih tržišta
 • poduzimanje akcija prije konkurenata ili drugih strana
 • inoviranje vlastitih procesa i organizacije
 • pronalaženje slabosti konkurenata ili drugih strana
 • određivanje planova
 • donošenje odluka

Uz Business Intelligence često se vežu pojmovi kakvi su – poslovna špijunaža i kontrašpijunaža, rudarenje podataka, poslovno obavješćivanje, poslovna inteligencija, menadžment znanja i drugi.

Ova obavještajna djelatnost u poslovnom svijetu podrazumijeva niz radnji koje se poduzimaju u cilju otkrivanja, prikupljanja, analize, obrade, pohrane i čuvanja podataka i informacija od poslovnog značaja, kako bi se menadžerima poslovnog sustava olakšalo donošenje poslovnih odluka.

Posebno valja istaknuti kako Business Intelligence podrazumijeva potpuno legalnu djelatnost prikupljanja podataka iz otvorenih izvora te tajnih podataka. Business Intelligence je stoga neophodno promatrati kao proces stvaranja kompetitivne prednosti u poslovanju, kroz inteligentno korištenje dostupnih podataka u donošenju odluka.

Proces BI sastoji se od pet ključnih procesnih sastavnica:

 • prikupljanje podataka
 • analiza podataka
 • sagledavanje situacije
 • procjena rizika
 • potpora donošenju odluka

Vrsta podataka i informacija koje se prikupljaju vezane su uz područje primjene BI. Izvori podataka i informacija koje se koriste u procesu Business Intelligencea su:

 • analiza industrije i tržišta
 • industrijska kontra špijunaža
 • skeniranje okoline
 • marketinška istraživanja
 • analiza konkurencije
 • sigurnosne prosudbe
 • procjene rizika i slično

Unaprijedite svoje poslovanje i povećajte profit – povjerite poslove Business Intelligencea ekspertima tvrtke ALZAS ALARMS