Upravljanje kvalitetom

Upravljanje kvalitetom

Kvaliteta procesa pružanja usluga u djelatnosti privatne zaštite potvrđena je od 2003. godine izdavanjem certifikata sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 od strane ovlaštene certifikacijske kuće.

Prelazak na verziju norme ISO 9001:2015 izvršena je 2018. godine. Također, 2018. godine provedena je certifikacija sustava upravljanja sigurnošću informacija prema normi ISO/IEC 27001:2013.

Zeleni certifikat

Jedan smo od nositelja Zelenog certifikata – digitalne izvrsnosti za 2021. godinu, kao pokazatelja da nam je briga o okolišu zajednička odgovornost i da smo implementirali digitalizirana rješenja u poslovanju za zelenu budućnost koju možemo zajednički graditi.

Politika i ciljevi kvalitete

Opredijeljenost za kvalitetu i politika kvalitete odražavaju se u izjavi našeg društva i ciljevima koji su navedeni u ovom dokumentu.

Cilj ALZAS ALARMS d.o.o. je učinkovito ovladavanje tržištem pružanja usluga zaštite osoba i imovina, zadovoljavanjem zahtjeva korisnika usluga optimalnim cjelovitim rješenjima zaštite i kvalitetom usluge iznad njihovog očekivanja.

Poslovnost temeljimo na partnerskom odnosu sa korisnikom usluga koji mora dobiti ono što očekuje: optimalnu uslugu dogovorene kvalitete, organiziranu i provedenu u dogovorenom roku i zadanom obimu. Temelj vrhunske kvalitete usluga je primjena principa organizacije koja uči i sposobnost brzog prilagođavanja promjenama i zahtjevima u području sigurnosti.

Kvaliteta je proces koji se širi cijelim društvom i to kroz sve funkcije: pri odabiru dobavljača, pri kreiranju, osmišljavanju i pripremi pružanja usluga, u provedbi usluga tjelesne, tehničke i integralne zaštite, pri komuniciranju sa korisnicima usluga, upravljanju ljudskim resursima, itd.

Ključni čimbenici kvalitete su pouzdani, školovani, osposobljeni i motivirani ljudi. Obaveza društva je osigurati uvjete u kojima će njezini radnici postizati dobre rezultate te razvijati i dograđivati sposobnosti, znanja i vještine koje posjeduju. Zadatak svih zaposlenih u društvu je ustrajati u permanentnom razvoju i izgradnji sustava kvalitete ISO 9001 i njenoj integraciji u kulturu same organizacije.

Tvrtka ALZAS ALARMS d.o.o. sposobna je dizajnirati optimalna cjelovita rješenja i pružiti uslugu zaštite osoba i imovine iznad zahtjeva i očekivanja korisnika, u cilju postizanja optimalne razine sigurnosti koja jamči njihov nesmetani život i rad.

Ciljevi ove politike su: primjenjivati optimalne postupke, metode i tehnička sredstva, u skladu sa zakonskom regulativom, koja će u svakom trenutku korisnicima usluga osigurati optimalnu razinu zaštite, školovati, osposobljavati i uvježbavati zaposlene kako bi znanjem i vještinama bili sposobni izvršiti postavljene zadatke, uspostaviti dugoročne odnose sa korisnicima i poslovnim partnerima i uključiti ih u ostvarivanje postavljenih ciljeva i kvalitete, stalno nadzirati odvijanje svih poslovnih procesa kako bi se odmah otklonili uzroci smanjenja ili mogućih smanjenja kvalitete, pouzdanosti i sigurnosti usluga,

S politikom kvalitete upoznati su svi radnici društva, a ista je dostupna svim poslovnim partnerima i korisnicima usluga. Za upoznavanje suradnika sa ovom politikom i stalnu provjeru njihovog rada i poznavanja politike odgovaraju odgovorne osobe organizacijskih jedinica.