Osnovni podaci

PUNI NAZIV TVRTKE:
ALZAS ALARMS društvo sa ograničenom odgovornošću za zaštitu osoba i imovine

SKRAĆENI NAZIV:
ALZAS ALARMS d.o.o.

MATIČNI BROJ:
0392499

OIB:
69887535922

SJEDIŠTE:
HR- 40 000 ČAKOVEC, Kalnička 58

UPIS:
Trgovački sud u Varaždinu
MBS: 070019273

TEMELJNI KAPITAL:
240.000,00 kn uplaćen u cjelosti

UPRAVA:
mr. sig. Miroslav Petrović, direktor
Franjo Brkinjač, prokurist
Snježana Petrović, direktor
mag. oec. Lea Zaspan, direktor

POSLOVNI RAČUNI:
HR3523400091116011177 kod Privredne banke Zagreb d.d.
SWIFT/BIC: PBZGHR2X
HR8724890041120004263 kod J&T banke d.d. Varaždin
HR1124020061100789683 kod Erste & Steiermärkische bank d.d. Rijeka
HR6023900011100974011 kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb