Struktura zaposlenih

Tvrtka trenutno zapošljava 120 osoba po stručnoj spremi:

 • 1 magistar sigurnosti
 • 1 magistar ekonomije, mag. oec.
 • 1 dipl. kriminalist
 • 1 dipl. voj. akademije
 • 1 dipl. ing. elektrotehnike
 • 1 stručni prvostupnik inženjer računarstva, bacc. ing. comp.
 • 2 stručna prvostupnika inženjer upravljanja u kriznim uvjetima, bacc. ing. admin. chris.
 • 1 stručni prvostupnik kriminalistike, bacc.crim.
 • 2 stručna prvostupnika inženjer održivog razvoja, bacc.ing.evol.sust.
 • 1 kriminalist
 • 108 srednja stručna sprema

Ostale kompetencije:

 • 7 radnika sa ovlašću za obavljanje detektivskih poslova
 • 112 radnika sa ovlašću za obavljanje poslova tjelesne zaštite
 • 6 radnika sa ovlašću za obavljanje poslova tehničke zaštite