Struktura zaposlenih

Tvrtka trenutno zapošljava 160 osoba po stručnoj spremi:

 • 1 doktor znanosti
 • 1 magistar sigurnosti
 • 1 dipl. ing. sigurnosti
 • 1 stručni specijalist ekonomije, struč. spec. oec.
 • 1 dipl. kriminalist
 • 1 dipl. voj. akademije
 • 1 dipl. ing. elektrotehnike
 • 1 stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer računarstva, bacc. ing. comp.
 • 4 stručna prvostupnika (baccalaureus) inženjer upravljanja u kriznim uvjetima, bacc. ing. admin. chris.
 • 1 kriminalist
 • 1 ing. informatike
 • 146 srednja stručna sprema

Ostale kompetencije:

 • 10 radnika sa ovlašću za obavljanje detektivskih poslova
 • 150 radnika sa ovlašću za obavljanje poslova tjelesne zaštite
 • 11 radnika sa ovlašću za obavljanje poslova tehničke zaštite
 • 8 radnika koji su po struci KV vatrogasac, odnosno vatrogasni tehničar
 • 11 zaštitara sa završenom specijalističkom obukom za opsluživanje bankomata
 • 4 zaštitara sa završenom specijalističkom obukom spasioca iz vode