Rukovoditelji

UPRAVA

mr. sig. Miroslav Petrović

Direktor

ima završen dodiplomski studij 1985. godine Vojnu akademiju kopnene vojske u Beogradu te stručni poslijediplomski studij sigurnosti 2005. godine na Visokoj školi za sigurnost u Zagrebu i stečen stručni naziv magistar sigurnosti.

Iskustvo – od 1985. do 1993. godine radio u MUP-u RH a od 1993. godine osnivač i menadžer u tvrtki ALZAS ALARMS d.o.o..

Posjeduje odobrenje i ovlast izdano od MUP RH za obavljanje poslova tjelesne zaštite i poslova privatnog detektiva.

Franjo Brkinjač

Prokurist

Iskustvo – od 1982. do 1993. godine radio u MUP-u RH a od 1993. godine osnivač i menadžer u tvrtki ALZAS ALARMS d.o.o..

Ima status HRVI kao aktivni sudionik domovinskog rata – zapovjednik voda specijalne policije „RODA“ PU Varaždinske.

RUKOVODITELJI

dr. sc. Darko Palačić

Rukovoditelj tjelesne zaštite

Ima završen dodiplomski studij sigurnosti te stručni poslijediplomski studij sigurnosti na Visokoj školi za sigurnost u Zagrebu i stečen stručni naziv magistra sigurnosti. Ima završen poslijediplomski znanstveni studij Menadžment poslovnih sustava na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, Sveučilište u Zagrebu i stečeno akademsko zvanje magistar društvenih znanosti. Ima obranjenu doktorsku disertaciju na Fakultetu zaštite na radu Nišu, Univerzitet u Nišu i stečeno akademsko zvanje doktora znanosti zaštite na radu.

Na Visokoj školi za sigurnost, s pravom javnosti, u Zagrebu na stručnom studiju sigurnosti kao viši predavač predaje predmete ‘Sustavi upravljanja sigurnošću’ i ‘Privatna zaštita’, te ‘Zaštita osoba i imovine’ na specijalističkom diplomskom stručnom studiju sigurnosti.

Posjeduje ovlast izdanu od MUP RH za obavljanje poslova tjelesne zaštite, ovlast izdanu od MUP RH za obavljanje poslova tehničke zaštite, te ovlast izdanu od MUP RH za obavljanje poslova privatnog detektiva.

dipl. ing. el. Mario Gotal

Rukovoditelj tehničke zaštite

Ima završen dodiplomski studij elektrotehnike na Tehničkom fakultetu u Mariboru.

Ovlašteni inženjer elektrotehnike – član Hrvatske komore inženjera elektrotehnike. Ovlašteni voditelj građenja elektrotehničke struke.

Posjeduje ovlast izdanu od MUP RH za obavljanje poslova tehničke zaštite.

Iskustvo: 27 godina rada na poslovima u elektrotehničkoj struci – projektiranje, izvođenje i održavanje elektroinstalacija i komunikacijskih sustava, od toga 14 godina na poslovima projektiranja i izvođenja sustava tehničke zaštite.

dipl. krim. Miran Škvorc

Rukovoditelj detektivske djelatnosti

Ima završen dodiplomski studij na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu na katedri Metodika istraživanja gospodarskog i organiziranog kriminala i stečeno akademsko zvanje diplomirani kriminalist.

Posjeduje ovlast izdanu od MUP RH za obavljanje poslova privatnog detektiva i za obavljanje poslova tjelesne zaštite.