Rukovoditelji

UPRAVA

mr. sig. Miroslav Petrović

Direktor

ima završen dodiplomski studij 1985. godine Vojnu akademiju kopnene vojske u Beogradu te stručni poslijediplomski studij sigurnosti 2005. godine na Visokoj školi za sigurnost u Zagrebu i stečen stručni naziv magistar sigurnosti.

Iskustvo – od 1985. do 1993. godine radio u MUP-u RH a od 1993. godine osnivač i menadžer u tvrtki ALZAS ALARMS d.o.o..

Posjeduje odobrenje i ovlast izdano od MUP RH za obavljanje poslova tjelesne zaštite i poslova privatnog detektiva.

Franjo Brkinjač

Prokurist

Iskustvo – od 1982. do 1993. godine radio u MUP-u RH a od 1993. godine osnivač i menadžer u tvrtki ALZAS ALARMS d.o.o..

Ima status HRVI kao aktivni sudionik domovinskog rata – zapovjednik voda specijalne policije „RODA“ PU Varaždinske.

RUKOVODITELJI

dipl. ing. el. Mario Gotal

Rukovoditelj tehničke zaštite

Ima završen dodiplomski studij elektrotehnike na Tehničkom fakultetu u Mariboru.

Ovlašteni inženjer elektrotehnike – član Hrvatske komore inženjera elektrotehnike. Ovlašteni voditelj građenja elektrotehničke struke.

Posjeduje ovlast izdanu od MUP RH za obavljanje poslova tehničke zaštite.

Iskustvo: 27 godina rada na poslovima u elektrotehničkoj struci – projektiranje, izvođenje i održavanje elektroinstalacija i komunikacijskih sustava, od toga 14 godina na poslovima projektiranja i izvođenja sustava tehničke zaštite.

dipl. krim. Miran Škvorc

Rukovoditelj detektivske djelatnosti

Ima završen dodiplomski studij na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu na katedri Metodika istraživanja gospodarskog i organiziranog kriminala i stečeno akademsko zvanje diplomirani kriminalist.

Posjeduje ovlast izdanu od MUP RH za obavljanje poslova privatnog detektiva i za obavljanje poslova tjelesne zaštite.