Organizacija tvrtke

Osnovne organizacijske cjeline tvrtke:

Rukovodeće poslove u organizacijskim cjelinama tjelesne i tehničke zaštite vode stručnjaci koji prema Zakonu o privatnoj zaštiti (NN 68/2003), Pravilniku o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite (NN 45/2005) i Pravilniku o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN 198/2003) posjeduju potrebna ovlaštenja za rad.
Tvrtka je organizacijski podijeljena na tri zasebne organizacijske cjeline koje zajednički funkcioniraju u cilju urednog i kvalitetnog poslovanja tvrtke, ispunjavajući zacrtane ciljeve politike kvalitete. Osnovne organizacijske cjeline prve razine su zajednički poslovi, tjelesna zaštita i tehnička zaštita. Interakciju tjelesne i tehničke zaštite predstavlja integralna zaštita.

Organizacijska shema tvrtke:

Organizacijska shema Detektivskih poslova:

Organizacijska shema Tehničke zaštite:

Organizacijska shema Tjelesne zaštite: