Tjelesna zaštita

Zaštitarska služba tvrtke ALZAS ALARMS pružit će Vam visokoprofesionalnu i cjelovitu uslugu TJELESNE zaštite osoba i imovine koja se obavlja osobnom nazočnošću osobe koja obavlja poslove zaštite.

Zaštitite svoju imovinu na siguran i učinkoviti način

Na području Republike Hrvatske u posljednje je četiri godine zabilježeno čak 88 tisuća provala, a materijalna šteta nastala kao posljedica provalnih krađa prošle je godine, prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, iznosila više od 140 milijuna kuna. Provalnici su danas sve drskiji i agresivniji!

Budite korak ispred provalnika – zaštitite sebe, svoju obitelj i svoju imovinu na siguran i učinkoviti način.

Statistika naime, ukazuje kako provalnici i kradljivci u pravilu biraju “lakše mete” i uglavnom provaljuju u nezaštićene objekte.

Skrb o Vašoj sigurnosti, sigurnosti Vaše privatne imovine ili imovine Vaše tvrtke povjerite sigurnosnim stručnjacima tvrtke ALZAS ALARMS, koji će profesionalno, odgovorno i maksimalno učinkovito, temeljem stručne procjene, preventivno štititi Vas i Vašu imovinu 24 sata dnevno.

Zaštitarska služba tvrtke ALZAS ALARMS pružit će Vam visokoprofesionalnu i cjelovitu uslugu TJELESNE zaštite osoba i imovine koja se obavlja osobnom nazočnošću osobe koja obavlja poslove zaštite i njenom zaštitnom aktivnošću, a koja podrazumijeva:

 • ČUVARSKU SLUŽBU
 • ČUVARSKO – RECEPCIJSKU SLUŽBU
 • ČUVARSKO VATROGASNU SLUŽBU
 • ZAŠTITARSKU SLUŽBU
 • ZAŠTITARSKU SLUŽBU U FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA
 • PRATNJU, PRIJENOS I PRIJEVOZ NOVCA I VRIJEDNOSTI
 • ZAŠTITARSKU SLUŽBU U TRGOVAČKIM CENTRIMA
 • NEPOSREDNO ČUVANJE I OSIGURAVANJE OSOBA (TJELOHRANITELJI)
 • ČUVANJE STAMBENIH OBJEKATA
 • INTERVENCIJE PO POZIVU
 • KONTROLNE I PREVENTIVNE OBILASKE OBJEKATA
 • OSIGURAVANJE JAVNIH SKUPOVA SPORTSKOG, KULTURNOG I ZABAVNOG SADRŽAJA
 • ZAŠTITU NA JAVNIM POVRŠINAMA
 • OSTALE POSLOVE TJELESNE ZAŠTITE KOJI SU REGULIRANI ZAKONOM O PRIVATNOJ ZAŠTITI

Naši će stručnjaci temeljem Vaših zahtjeva i potreba izraditi stručnu procjenu ugroženosti te Vam ponuditi maksimalno učinkoviti opseg i razinu zaštite osoba i imovine.

ČUVARSKA SLUŽBA

Osobnom nazočnošću pripadnika naše čuvarske službe značajno ćete umanjiti rizik od provala i krađa te drugih oblika ugroze ljudi i imovine u Vašem privatnom ili poslovnom objektu, kakvi su industrijski pogoni, uredski prostori, skladišta, trgovine, trgovački centri, hoteli i ugostiteljski objekti, obrazovne, zdravstvene i kulturne ustanove, te gradilišta. Prisustvo pripadnika čuvarske službe u odorama odvratit će provalnike od njihovih namjera, jer oni u pravilu biraju «lake mete» i objekte koji nisu čuvani. Ovakav način zaštite objekata u pravilu je učinkovitiji i jeftiniji od unutarnje čuvarske službe koju bi ustrojila sama tvrtka.

ČUVARSKO – RECEPCIJSKA SLUŽBA

Uz skrb o sigurnosti naša čuvarsko – recepcijska služba preuzet će i poslove vezane uz kontrolu ulaska i izlaska ljudi, vozila i robe iz čuvanog objekta, zaprimanja i slanja pošte ili javljanja na telefonske pozive, te će u koordinaciji s nadležnim zaposlenicima pomoći u rješavanju mogućih izvanrednih situacija u Vašoj tvrtki. Pripadnici naše čuvarsko – zaštitarske službe ovladali su potrebnim komunikacijskim vještinama i kompetencijama koje jamče visoku kvalitetu ove usluge.

ČUVARSKO – VATROGASNA SLUŽBA

Uz čuvarske poslove pripadnici čuvarsko – vatrogasne službe posebno su osposobljeni i za obavljanje poslova zaštite od požara. U tvrtki ALZAS ALARMS na ovim su poslovima angažirani isključivo vatrogasci i vatrogasni tehničari, stručno osposobljeni za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i gašenje požara.

ZAŠTITARSKA SLUŽBA

Zaštitari tvrtke ALZAS ALARMS, u skladu s ovlastima prema Zakonu o privatnoj zaštiti i Pravilniku o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite, pružaju usluge zaštite ljudi i imovine koje su potpuno prilagođene Vašim potrebama. Svi poslovi tjelesne zaštite obavljaju se isključivo na temelju ugovora te radnog naloga koji jamči učinkovitu uslugu zaštite.

ZAŠTITARSKA SLUŽBA U FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA

Sve novčarske institucije u Republici Hrvatskoj obavezno se štite, prema Zakonu o zaštiti novčarskih institucija, i tjelesnom zaštitom. Tvrtka ALZAS ALARMS ima dugogodišnje iskustvo u zaštiti novčarskih institucija, a naši zaštitari adekvatno su opremljeni te ispunjavaju sve stručne i psihofizičke uvjete za obavljanje zahtjevnog i odgovornog posla zaštite financijskih institucija.

PRATNJA, PRIJENOS I PRIJEVOZ NOVCA I VRIJEDNOSTI

Tvrtka ALZAS ALARMS ima potrebno odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca i vrijednosti te je potpuno stručno i tehnički opremljena za visokoprofesionalnu zaštitu prilikom prijenosa i prijevoza novca i vrijednosti. Tvrtka posjeduje oklopljena vozila balističke zaštite kakva propisuje Zakon o zaštiti novčarskih institucija te zakonom propisane specijalne sigurnosne spremnike s elektrokemijskom zaštitom čijom se aktivacijom trajno uništavaju novčanice pohranjene u spremniku.

ZAŠTITARSKA SLUŽBA U TRGOVAČKIM CENTRIMA

Zaštitarsku službu u trgovačkim centrima u pravilu obavljaju zaštitari u civilnim odijelima kako bi potencijalnim kradljivcima bili neprimjetni i tako uspješniji u sprečavanju krađa. Zaštitari tvrtke ALZAS ALARMS posebno su educirani za obavljanje ovog vida zaštitarske službe koja zahtijeva diskretne tehnike praćenja te postupanja prema počiniteljima krađa temeljem zakonskih ovlasti.

NEPOSREDNO ČUVANJE I OSIGURAVANJE OSOBA (TJELOHRANITELJI)

Neposredna tjelesna zaštita osoba posebno je složeni i zahtjevni vid tjelesne zaštite koja od zaštitara – tjelohranitelja zahtijeva posebna znanja i vještine, koja uz ostalo podrazumijevaju vrhunsku tjelesnu pripremljenost, posebne psihofizičke kvalitete, izvrsno poznavanje borilačkih vještina i precizno korištenje vatrenog oružja.

Naši tjelohranitelji prošli su strogu selekciju te su završili posebnu obuku koja im omogućuje da maksimalno učinkovito obavljaju svoju zahtjevnu službu vezanu uz neposredno čuvanje i osiguravanje osoba kojima je potrebna takva vrst tjelesne zaštite.

ČUVANJE STAMBENIH OBJEKATA

Osobna nazočnost zaštitara značajno će umanjiti rizik od provala i krađa u stambenim objektima, te će značajno podići stupanj sigurnosti Vašeg doma. Sigurnosni stručnjaci tvrtke ALZAS ALARMS će Vam temeljem stručne procjene ponuditi optimalnu razinu i obim zaštite Vašeg stambenog objekta, bilo da je riječ o obiteljskoj kući ili stambenoj zgradi.

INTERVENCIJE PO POZIVU

Tvrtka ALZAS ALARMS osigurat će žurnu i maksimalno učinkovitu intervenciju po dojavnom signalu, odnosno telefonskom pozivu klijenta. Naše interventne ekipe spremne su na pravovremenu i adekvatnu reakciju u slučajevima ugroze ljudi i imovine u bilo koje doba dana i noći.

KONTROLNI I PREVENTIVNI OBILASCI OBJEKATA

Već i redovni kontrolni i preventivni pregledi radi provjere sigurnosti objekta značajno će umanjiti rizik od provala i krađa te prevenirati moguće druge ugroze za sigurnost kontroliranog objekta ili prostora.

Naše mobilne ekipe ovu uslugu pružaju 24 sata dnevno, ili pak samo noću, odnosno tijekom vikenda, temeljem sigurnosne procjene štićenog objekta.

OSIGURAVANJE JAVNIH SKUPOVA SPORTSKOG, KULTURNOG I ZABAVNOG SADRŽAJA

Tvrtka ALZAS ALARMS ima dugogodišnje bogato iskustvo u osiguranju javnih skupova, kako sportskih priredbi na otvorenom, odnosno u zatvorenom prostoru, tako i raznih kulturnih, zabavnih i turističkih priredbi. Temeljem zahtjeva korisnika naši sigurnosni stručnjaci će u suradnji s policijskim službenicima definirati plan osiguranja javnog skupa te definirati i izvršiti sve obveze prema Zakonu o javnom okupljanju, Zakonu o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima, odnosno drugim zakonima, kako bi se zajamčio red i mir te nesmetano odvijanje javnog skupa.

ZAŠTITA NA JAVNIM POVRŠINAMA

Poslove tjelesne zaštite na javnim površinama, koji su određeni Pravilnikom o načinu i uvjetima obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama, zaštitari naše tvrtke obavljaju temeljem izrađene sigurnosne procjene, plana štićenja i radnog naloga, kako bi se osigurala primjerena zaštita javne površine unutar ugovorenog perimetra i prema specifičnostima čuvanog prostora.

OSTALI POSLOVI TJELESNE ZAŠTITE KOJI SU REGULIRANI ZAKONOM O PRIVATNOJ ZAŠTITI

Tvrtka ALZAS ALARMS ima dugogodišnje iskustvo u obavljanju poslova tjelesne zaštite te je materijalno, tehnički i kadrovski opremljena za pružanje svih poslova koji su regulirani Zakonom o privatnoj zaštiti.

Budite korak ispred provalnika – sigurnost Vašeg doma ili poslovnog prostora povjerite sigurnosnim ekspertima iz tvrtke ALZAS ALARMS!