Tehnička zaštita

Uvođenjem učinkovite tehničke zaštite spriječit ćete štetne događaje, povećati sigurnost i poboljšati poslovanje! Tvrtka ALZAS ALARMS će Vam ponuditi maksimalno učinkovitu i sveobuhvatnu razinu tehničke zaštite osoba i imovine.

Primjerena zaštita je važan čimbenik uspješnog poslovanja

S pravom ste zabrinuti za sigurnost svoje imovine? Strahujete od iznenadnih materijalnih šteta izazvanih požarom, poplavljivanjem ili istjecanjem plina? Čak trećina tvrtki koje su stradale u požaru ne uspijevaju obnoviti poslovanje i prisiljene su otići u stečaj. Uspješno prevenirajte moguće izvanredne događaje koji mogu ugroziti Vaš dom ili tvrtku. Zaštitite svoju imovinu i imovinu Vaše tvrtke na najprimjereniji način 24 sata na dan! Uvođenjem učinkovite tehničke zaštite spriječit ćete štetne događaje, povećati sigurnost i poboljšati poslovanje. Zaštitite svoju imovinu na siguran i učinkoviti način ugradnjom sustava tehničke zaštite visoke kvalitete i učinkovitosti!

Tvrtka ALZAS ALARMS ima dugogodišnje stručno iskustvo u projektiranju i instaliranju:

 • SUSTAVA PROTUPROVALE
 • SUSTAVA PROTUPREPADA
 • SUSTAVA VATRODOJAVE
 • SUSTAVA VIDEONADZORA
 • SUSTAVA KONTROLE PRISTUPA I EVIDENCIJE RADNOG VREMENA
 • SUSTAVA ZAŠTITE ARTIKALA
 • OSTALIH SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE

Naši će stručnjaci temeljem Vaših zahtjeva i potreba izraditi stručnu procjenu ugroženosti te Vam ponuditi maksimalno učinkovitu i sveobuhvatnu razinu tehničke zaštite osoba i imovine.

Sustavi

Sustav protuprovale

Sustav protuprovale spriječit će već u najranijoj fazi svaki neovlašteni i nasilni ulazak u štićeni objekt i tako primjereno zaštititi imovinu i poslovne informacije od otuđenja. Ovaj sustav će svojim naprednim tehničkim karakteristikama – mrežom detektora pokreta, detektorima loma stakla, infracrvenim barijerama i bezkontaktnim magnetima, odvratiti počinitelje kaznenih djela od njihovog nauma te osigurati nadzor i uspješnu kontrolu imovine unutar i izvan radnog vremena tvrtke.

Sustav protuprepada

Sustav protuprepada učinkovit je način tehničke zaštite kojim se štite objekti i zaposlenici u njima od razbojništva i nasilnih upada tijekom radnog vremena tvrtke. Ovaj sustav, aktivacijom panik tipki ili panik šina, tihom dojavom uzbunjuje interventne zaštitarske ekipe bez skretanja pozornosti pljačkaša te predstavlja efikasnu mjeru zaštite ljudi i imovine.

Sustav vatrodojave

Sustav vatrodojave omogućuje otkrivanje dima i vatre te dojavu požara u ranoj fazi nastajanja, čime se značajno skraćuje vrijeme intervencije i umanjuje nastala šteta. Ovaj elektronički sustav sastavljen je od elektroničkih vatrodojavnih komponenti raspoređenih po objektu koje pouzdano dojavljuju nastanak požara. Tvrtka ALZAS ALARMS ovlaštena je za projektiranje, nadzor i izvedbu sustava vatrodojave renomiranih svjetskih proizvođača.

Sustav zaštite artikala

Sustav zaštite artikala elektronička je zaštita koja na vrlo učinkovit način sprečava krađe u trgovinama. Ovisno o tipu trgovine i njenom asortimanu sigurnosni stručnjaci tvrtke ALZAS ALARMS ponudit će najučinkovitiju tehnologiju zaštite od krađa u Vašoj trgovini.

 

Sustav kontrole pristupa i evidencije radnog vremena

Kontrola pristupa, odnosno ulaza ili prolaza, je vrsta tehničke zaštite koja omogućuje zaštitu od neovlaštenog ulaza u objekt ili neki njegov dio. Sustav je vrlo učinkovit u odvraćanju počinitelja, jamči rano otkrivanje kaznenog djela i brzo uzbunjivanje i reakciju interventne zaštitarske ekipe. Sustavi kontrole pristupa uz sigurnosnu imaju i administrativnu funkciju budući da omogućuju i učinkovitu evidenciju radnog vremena, odnosno ulazaka i izlazaka zaposlenika iz poslovnog objekta.

Sustav videonadzora

Sustav videonadzora čine videokamere postavljene na ključnim mjestima oko i u nadziranom objektu, koje povezane u cjelinu djelotvorno nadziru i štite objekt od svih vrsta ugroza 24 sata na dan. Sigurnosni stručnjaci tvrtke ALZAS ALARMS imaju dugogodišnje iskustvo u projektiranju sustava videonadzora te u njegovoj ugradnji, bilo da je riječ o analognim sustavima ili IP mrežnim sustavima koji se izvode s digitalnim nadzornim kamerama koje su povezane preko IP veze.

Ostali sustavi tehničke zaštite

Sustavi tehničke zaštite uz osnovne funkcije zaštite omogućuju i niz drugih funkcija kojima ćete unaprijediti svoje poslovanje.

Tvrtka ALZAS ALARMS ima dugogodišnje iskustvo u:

 • PROJEKTIRANJU SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE
 • INSTALIRANJU SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE
 • SERVISIRANJU SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE
 • STRUČNOM NADZORU INSTALIRANJA SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE
 • ODRŽAVANJU SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE

Visokokvalitetne komponente renomiranih svjetskih proizvođača

Tvrtka ALZAS ALARMS u svoje sustave tehničke zaštite isključivo ugrađuje visokokvalitetne komponente renomiranih svjetskih proizvođača kakvi su Visonic, DSC, Paradox, Bentel ili Siemens, odnosno Notifier, Inim, Bentel ili Zarja Elektronika kod vatrodojavnih sustava, Hikvison, Dahua, Sony ili Samsung kod videonadzora, Milestone ili Eq Software kod softverskih video rješenja, Kantech ili Jantar kod sustava kontrole pristupa i evidencije radnog vremena, te jamči visoku kvalitetu i maksimalnu pouzdanost sustava tehničke zaštite koji će u cijelosti biti prilagođeni Vašim individualnim zahtjevima i potrebama.

Sigurnost Vašeg doma ili poslovnog prostora povjerite sigurnosnim ekspertima iz tvrtke ALZAS ALARMS!