Dana 05.05.2014. godine u 20,55 sati zaštitar ALZAS ALARMS-a je prilikom obavljanja poslova tjelesne zaštite u prodajnom prostoru štićenog objekta u Varaždinu primijetio žensku ospriječitisobu u počinjenju kaznenog djela krađe.

Nakon što spomenuta osoba nije artikle prijavila u zoni blagajne, zaštitar ju je nakon prolaska blagajne ljubazno zamolio za kontrolu računa i pregled. Stranka je odbila pregled i pokušala napustiti prodajni prostor, radi čega je zaštitar bio prisiljen na uporabu tjelesne snage. Uporaba tjelesne snage je bila primjerena i u granicama neophodnim za sprječavanje bijega osobe.

O događaju su odmah obaviješteni dežurni službenici PU Varaždin, a osoba je zadržana do njihovog dolaska. Po završenom postupanju ista je privedena u PP Varaždin na daljnje postupanje.

Zaštitar će biti nagrađen za savjesno i profesionalno izvršavanje radnih zadataka.