Dana 12.01.2015. godine u večernjim satima i 13.01.2015. godine u prijepodnevnim satima dežurni operater Dojavnog centra ALZAS ALARMS-a primio je obavijest o aktiviranju alarma na štićenom objektu u Varaždinu. Isti je odmah obavijestio PU Varaždinsku i uputio interventnu ekipu
ALZAS ALARMS-a na lokaciju.
Pregledom objekta u oba slučaja uočeni su tragovi provale. Dana 13.01.pri dolasku na isti objekat jedan je počinitelj uhvaćen na licu mjesta.
Interventna ekipa osigurala je mjesto događaja, a daljnje postupanje preuzeli su službenici PU Varaždinske.